Speak It Out

Work is my commitment. Learning is my passion. Faith is my strength. Love is my life.

My Photo
Name:
Location: Manila, Philippines

The name Ardythe:good war (Anglo-saxon); flowering field (Hebrew); spiritual prosperity (Swedish); Norwegian goddess.

Monday, March 12, 2007

Paggalang sa Lupang Hinirang

Tuwing Lunes ay meron kaming flag ceremony. Sa aking palagay, dapat lahat ng nasa paligid ay nagbibigay-galang sa Lupang Hinirang, kahit na regular na empleyado ka, direktor, hardinero, dyanitor, o guwardiya.

Kanya-kanya man tayong opinyon, sa aking pananaw, nararapat lamang na magpugay sa ating pambansang awit. Subalit may mga hindi pa rin sumasang-ayon.

Kaya naging isyu ang pagpansin ko sa isang dyanitor na panay ang walis habang inaawit ang Lupang Hinirang. Sinabi ko ito sa isang dyanitress na nakarating sa isa pang dyanitress at sa inhinyero namin. Kaysa naman daw maging marumi ang paligid.

Duh!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home