Speak It Out

Work is my commitment. Learning is my passion. Faith is my strength. Love is my life.

My Photo
Name:
Location: Manila, Philippines

The name Ardythe:good war (Anglo-saxon); flowering field (Hebrew); spiritual prosperity (Swedish); Norwegian goddess.

Monday, January 02, 2006

Ang Anino

Sumakay ako ng jeep sa may EspaƱa at ako lamang at ang tsuper ang naroon. Malalim na kasi ang gabi. May mga ilaw naman ang mga poste ng Meralco subalit napansin kong sa maikling tunnel ng Recto/Quezon Boulevard, wala akong anino. Nabalutan ako ng takot at pagkamangha. Mga ilang sandali pa ay nanumbalik ang aking anino. Subalit paano ito nawala gayong maliwanag din ang ilaw ng bumbilya ng jeep?

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

hala ka

January 04, 2006 11:14 AM  

Post a Comment

<< Home