Speak It Out

Work is my commitment. Learning is my passion. Faith is my strength. Love is my life.

My Photo
Name:
Location: Manila, Philippines

The name Ardythe:good war (Anglo-saxon); flowering field (Hebrew); spiritual prosperity (Swedish); Norwegian goddess.

Thursday, April 17, 2008

Muni-muni muna

2007 started great...but ended not so great.
*****
Di ba mas masarap isipin na kaya ka mas nasasaktan dahil ikaw ang mas nagmamahal? -Ploning
*****
Gusto kong maging masaya kaya wala ako kagabi...sapagkat kahit wala ka kaya kong maging masaya...pero mas masaya kung kasama kita. Subalit sa sitwasyon ngayon, hindi maganda.
Sana pag mainit ang ulo ko, intindihin mo naman ako. Hindi yung lagi na lang akoang umiintindi, kahit pareho tayong may kasalanan.
*****
To think I waited for you and wanted to join you after convincing me. I wanted to hold on, but it's like letting go of me and pushing me away. A few days before that you wanted me to hold on, and you are holding me in case I want to let go.Telling me to go home is like telling me to move out of your life. Utter display of disrespect - shooing me.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home